Мапа сајта Latinica Ћирилица English Контакт
Технички факултет у Бору
Војске Југославије 12, 19210 Бор
телефон/факс (030) 424 555 / 421 078
office@tf.bor.ac.rs
О Факултету Научно истраживачки рад Издаваштво Управљање квалитетом Акредитација
Настава Међународна сарадња Научни скупови Самоевалуација Нормативна акта
Насловна страна
Резултати НИР-а Програм развоја НИР Пројекти Сарадња са привредом Техничка и развојна решења Популаризација и промоција науке Опрема Понуда услуга Трансфер технологије
Научно истраживачки рад

Технички факултет у Бору у оквиру своје делатности, поред образовања, интензивно развија и научно-истраживачки рад и сарадњу са привредом као основну поставку развоја и осавремењивања високошколске наставе. Ова делатност се самостално реализује у оквиру Факултета од 1974. године, најпре у оквиру тада конституисаних Завода (Завод за рударство, Завод за Металургију, Завод за Машинство и Завод за неорганску технологију) за обављање научно-истраживачког рада, а касније на нивоу целог факултета, који се тренутно у организационом смислу посматра као јединствена научно-истраживачка јединица.
Факултет је 2007. године акредитован за обављање научно-истраживачке делатности од стране Министарства науке.
О досадашњем научно-истраживачком раду на Техничком факултету у Бору најбоље говори податак да је у протеклом педесетогодишњем периоду – од 1961. до 2011. године, урадјено 1177 националних пројеката финансираних од стране привреде и одговарајућих државних институција, 13 медјународних пројеката, објављено 407 радова у часописима медјународног значаја (ЈЦР), те валоризовано 12 техничко-развојних решења и патената. О квалитету наведеног сведочи и број цитата радова наших истраживача у часописима са СЦИ листе, који расте из године у годину – нпр., за 2009. годину - 107 и за 2010. годину - 146.Преглед броја пројеката и радова у медјународним часописима од оснивања до данас

 

У оквиру научно-истраживачке делатности, Факултет обавља и развија научни рад самостално или у сарадњи са другим научним институцијама и привредом на националном и медјународном нивоу, и то у области фундаменталних и примењених истраживања, израде пројеката, елабората, ревизија и рецензија, припреме и израде техничке документације и техничких прегледа, као и усавршавања постојећих и нових научних достигнућа у области рударства, металургије, неорганске технологије, инжењерског менаџмента, и сродних области.

ПИБ: 100629192; М.бр.: 07130210; Текући рачун: 840-1478666-37
©Сва права задржава Технички факултет у Бору, 2010.